IMAG0123

FDBCK

Toevallig lunchte cabaretier Dolf Jansen in de ruimte waarin we een workshop voor docenten zouden geven over Duurzaam ondernemen in de klas. Het lokaal was nog leeg. Lesbrieven met praktijkverhalen van duurzaam ondernemen lagen al op de tafels. Alle VMBO-docenten zaten zaten in de grote zaal bij de opening van deze landelijke netwerkdag van platform VMBO D&P. Over enkele minuten zou Dolf het podium opgaan. Nog even rust. Hij bladerde door de lesmaterialen van IKcircuLEER.

Dat leverde onverwachte support op, zie de tweet:

         ‪@EsterBoogaard Jun 2 

‪@Dolfjansen‪ op de dienstverlening & producten bijeenkomst: ook als je geen kaarten hebt, volg de workshop over duurzaamheid @ikcirculeer

Later maakten we met een ‘feedback wall’ de reacties van docenten zichtbaar. Spannend ! En heel motiverend om verder te bouwen aan duurzaam onderwijs met levende lessen uit de circulaire economie.

Dank aan de docenten die de moeite namen om hun bevindingen over de lesmaterialen aan ons terug te koppelen.

Dank aan Geanne van Arkel en Yagmur Masmas voor het delen van de praktijkervaringen met duurzaam ondernemen van een wereldspeler en start-up.

Dank ook aan Zalsman Zwolle voor het ter beschikking stellen van de reststroom karton, die we tijdens de workshop gebruikten voor de feedbackwall. Afval = grondstof in praktijk gebracht.

Dank aan Dolf Jansen voor die onverwachte spontane bemoediging tijdens de landelijke congresdag van platform VMBO Dienstverlening en Producten op 2 juni 2015.