Opmaak 1

Onderweg met #ASNBankWereldprijs

Het projectplan is ingeleverd. Nu is het aan de jury. Hoe het ook gaat, we hebben het als een cadeau ervaren om aan het traject van ASN Bank Wereldprijs 2014 deel te nemen. De fasen die we doorliepen hebben IKcircuLEER enorm geholpen van een goed idee naar een projectplan. Op en over de drempel om ‘in business’ te gaan.

Vooruitblik

In 2014 is ‘de boot’ opgetuigd in super inspirerende samenwerkingen en verbindingen, 2015 wordt het jaar om uit te varen. Om structureel duurzaam onderwijs mogelijk te maken.

En waar we in 2015 nog wel een buitenboordmotor nodig zullen hebben (extra fondsen), zetten we koers om vanaf 2016 op eigen kracht verder te komen. Geïnspireerd door Wubbo Ockels en andere roergangers, die over generaties heen durven te kijken, en daarom in gedachten blijven doorleven.

Durven doen

ASN Bank Wereldprijs heeft geholpen met zichtbaarheid, met netwerken en focus. En om te durven doen. Alleen al door op de site van VDWVM te staan bij de eerste 25 genomineerden, werd IKcircuLEER benaderd. Bijvoorbeeld vanuit Interface, dat op basis van Sustainability’s Mission Zero, onlangs aan boord stapte van RvI van IKcircuLEER om het bedrijfsleven daarin te vertegenwoordigen. Gaaf!

Verschil maken

Natuurlijk willen we de ASN Bank Wereldprijs 2014 echt graag winnen. Omdat de tijd beperkt is voor de doelen die we gesteld hebben. Impact maken, klaar zijn om een verschil te maken voor duurzaam onderwijs als vanaf 2016 het beroepsonderwijs overstapt in een nieuwe structuur. Het is een zeldzaam moment van verandering dat we willen benutten voor duurzame impact.

Koers houden

En dat gaat makkelijker aan het roer met volle wind in de zeilen, dan afgeleid door een sputterende motor. ASN Bank Wereldprijs kan daarin echt een verschil betekenen als startmotor voor de reis. Maar hoe dan ook, we houden koers, ook in een stormachtig eerste jaar.

Frisse wind in het onderwijs

Want zoals Tony Chocolonely de cacaomarkt in beweging bracht richting slaafvrije chocolade, zoals Fairphone een spotlight zette op de onfaire verhalen achter mobieltjes, zo is er blijkbaar ook een nieuwe speler als versnellingsmotor nodig om duurzaam onderwijs structureel in de curricula van scholen verankerd te krijgen. IKcircuLEER wil die katalysatorrol graag vervullen. Immers: de wereld van morgen begint in het onderwijs.

Veel dank team Voor De Wereld Van Morgen voor de versterking van IKcircuLEER tijdens onze reis.