waarom

making it easy…

LEREN EN WERKEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

ikcirculeer maakt de circulaire economie zichtbaar en toegankelijk voor vmbo-ers door vernieuwende en innovatieve lesprogramma’s met herkenbare producten, onderwerpen en rolmodellen.

WAAROM?

“ De duurzaamheidsproblemen waarmee de aarde wordt geconfronteerd, vloeien voort uit ons huidige concept van de lineaire economie…. Maak jonge mensen medeverantwoordelijk voor hun eigen toekomst. Dit betekent dat duurzaamheid in het onderwijs moet worden versterkt. ”

Wubbo Ockels  † 18 mei 2014
Astronaut en visionair

Wat betekent het voor ons dagelijks leven als de wereldbevolking binnen 1 mensenleven verdrievoudigt, zoals nu gebeurt? En wat betekent dat voor de jongeren die nu naar school gaan ? Zijn zij voorbereid op werken in een duurzame circulaire economie ?

No time to waste

Het is de hoogste tijd dat duurzaam onderwijs niet beperkt blijft tot het universitair en hoger onderwijs, maar dat ook VMBO-ers daarin hun weg gaan vinden, want:

  • nieuwe vakmensen zijn onmisbaar
  • steeds meer bedrijven vragen om werknemers met kennis over duurzaamheid
  • steeds meer klanten vragen om duurzaam geproduceerde producten
  • dagelijks worden er nieuwe slimme innovaties bedacht
  • wist je dat ook de overheid 100% duurzaam inkoopt ?

Ondernemers, overheid en klanten zijn op zoek naar nieuwe manieren om producten te maken en samen te werken. Om het beter te doen. Zonder schade aan de leefomgeving, uitputting of vervuiling. Ze willen werken zonder afval, want afval wordt grondstof voor iets anders. Net zoals in de natuur. In een circulaire economie versterken economie en ecologie elkaar. Met IKcircuLEER leer je hoe dat gaat. Doe je mee ?

De circulaire economie bruist van energie

Leren en werken in een circulaire economie is onontkoombaar. Want of je later jouw geld wilt gaan verdienen als zelfstandig ondernemer of als ondernemende werknemer in loondienst, dat maakt niet uit. Je krijgt zeker te maken met zakendoen in een nieuwe economie. Het goede nieuws is dat veel mensen dat leuk en zinvol vinden. De circulaire economie bruist van de energie.

Unieke kans

De vernieuwingen in het VMBO bieden nu een unieke kans om leren voor een duurzame toekomst structureel te verankeren in het beroepsonderwijs.
IKcircuLEER ijvert ervoor om dit momentum te benutten, als een katalysator die verbindt om duurzaam onderwijs op alle niveaus mogelijk te maken. Immers: VMBO-ers hebben ook recht op duurzaam onderwijs.